JobsIT Freelance


Scroll door naar onze freelance jobs voor software developers, data analysten en IT management profielen.

Meer weten over onze freelance afdeling?

Terug

Freelance Program Manager - Regio Brussel

Uitkijkend naar een nieuw project als Program Manager?

Locatie

Brussel

Start vanaf

April 2022

Min. duur

Minimum 36 maanden

Thuiswerk

3-4 dagen

Technologieën

Esri ArcGIS pro

Project

1.     Teamleiding

 

Beheer van een team van een 10-tal personen :functionele analisten, ontwikkelaars (Java) en architecten.

 

Formeel :

-        Behandelen van verlofaanvragen, beheren van afwezigheden, thuiswerk, ...

-        Objectieven opstellen, functioneringsgesprekken voeren, evaluaties uitvoeren

-        Coachen, interne vorming en ontwikkeling van de teamleden begeleiden

-        Coachen leerling projectleider in ontwikkelpad.

-        Controleren van de timesheets van de teamleden

Het team in kwestie is verspreid over en werkt in 4 sites (Gent, Charleroi, Brussel-Zuid, Brussel Noord). Verplaatsingen tussen sites worden beperkt met behulp van video-conferentie, Skype en Teams meetings, e.d.m.

 

Naargelang de opdrachten die zich aanbieden en de daarmee gepaard gaande werkvolumes en deadlines worden ook regelmatig medewerkers van andere teams ingezet voor de eigen projecten of worden eigen teamleden tijdelijk 'uitgeleend' aan andere teamleiders voor hun projecten: hiervoor bestaat een gestructureerd overleg-met 4 andere teamleiders onder dezelfde 'Chain Service Manager' (CSM).

 

 

2.     Programleiding

 

Ontwikkelen en beheren van een aantal programma : nieuwe projecten en bestaande toepassingen inzake e-government in opdracht van de klanten van Smals.

 

Bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen vertaalt de programleider de vraag van de klant eerst in een voorlopig (Project Brief) en daarna in een definitief projectvoorstel (PID). Na eel akkoord van de klant over de projectvoorstellen is de programleider verantwoordelijk voor de realisatie van de opdracht binnen de overeengekomen timing en binnen het afgesproken budget.

 

Hij/zij stelt een project team samen met medewerkers uit zijn/haar eigen team of met medewerkers uit andere teams. Hij/zij beheert de contacten met andere gespecialiseerde teams binnen het bedrijf voor het uitvoeren van specifieke opdrachten in het kader van het project (usability, performantietesten, user management, ...).

 

De programleider organiseert planningsvergaderingen met zijn project-teams en voor specifieke ontwikkelingsprojecten kan hij/zij een Scrummaster aanduiden om de realisatie van de planning binnen het team te concretiseren.

 

De programleider houdt toezicht op de voortgang van de werkzaamheden en het verbruik van het budget en toetst die regelmatig aan de oorspronkelijke inschattingen. Afwijkingen tegenover de oorspronkelijke opdracht meldt hij/zij onmiddellijk aan de klant.

De programleider brengt op regelmatige en gestructureerde wijze verslag uit van de voortgang van het project bij de klant, dit zowel via gestructureerde rapportering als via voortgangsmeetings.

 

Na de afwerking van een ontwikkelingsproject moet de programleider ervoor zorgen dat de toepassing in productie wordt gesteld en dat het goede functioneren van de toepassing wordt gegarandeerd op basis van de Service Level Agreement (SLA) die werd afgesproken met de klant. Voor de gewone beheersactiviteiten mbt de toepassing kan hij terecht bij gespecialiseerde 'beheer-teams' onder leiding van zijn/haar CSM (Service Delivery Manager)

 

Daarnaast is de programleider verantwoordelijk voor de organisatie van correctief en evolutief onderhoud van de ontwikkelde toepassing, al dan niet volgens een vast release schema.

 

Profiel

In het algemeen is een ervaring van een 5-tal jaren in de functie van programleider IT wenselijk.

 

Technisch gaat het meestal om ontwikkelingsopdrachten voor Java-toepassingen (mobiel, web, backend): relevante kennis in dit opzicht is belangrijk.

Praktische ervaring met Prince II is noodzakelijk.

Kennis van en praktische ervaring met Agile is noodzakelijk ; kennis van Agile Scrum is noodzakelijk.

Kennis van en ervaring met Sciforma ofwel een andere planningstool is noodzakelijk.

 

People management is een noodzakelijk en belangrijk aspect van de opdracht : communicatieve, empatische en motiverende kwaliteiten zijn essentieel voor het uitvoeren van de opdracht.

 

Talenkennis : het team bestaat uit Franstaligen, de klanten zijn Frans-en Nederlandstalig : een redelijke kennis van de beide landstalen is noodzakelijk.

Snel een freelance job op maat van jouw profiel en voorkeuren?

Onze consultants begrijpen wat je wil en doet. Meld je aan en wij selecteren freelance projecten voor jou!

Madison
Frankrijklei 156
2000 Antwerpen
Belgium
Vind ons ook op