JobsIT Freelance


Scroll door naar onze freelance jobs voor software developers, data analysten en IT management profielen.

Meer weten over onze freelance afdeling?

Terug

Freelance Functioneel Analist MAGDA

Functioneel Analist bij de Vlaamse Overheid.

Locatie

Gent

Start vanaf

Mei 2022

Min. duur

Minimum 6 maanden met optie tot verlenging!

Thuiswerk

3-4 dagen

Technologieën

SOAP / REST
MAGDA

Project

Als functioneel analist expert ben je verantwoordelijk, om op basis van een business analyse, een functionele analyse en ontwerp op te maken, te implementeren en op te volgen. Je maakt een adequate, gestructureerde en coherente doorvertaling tussen wat als oplossing gevraagd wordt en hoe dit functioneel vertaald kan worden in een ICT-ontwerp. Dit in overeenstemming met de standaarden, architectuurkeuzen en specificaties van bestaande applicaties binnen de organisatie. Je staat in voor het functioneel testen en de kwaliteitscontrole van de oplossing.

Je vormt autonoom de interface tussen verschillende verantwoordelijken en aanspreekpunten voor de ontwikkeling van een ICT-oplossing.

Je stuurt het functioneel ontwikkelteam aan en coördineert het ontwikkelproces.

Je bouwt mee aan een gedragen aanpak naar procesmethodologie, procesanalyse, tooling, documentatie en archivering van procesdocumentatie. Je zorgt dat deze verankert wordt in het agentschap.

Je levert een actieve bijdrage aan de veranderingen noodzakelijk voor de verdere professionalisering en verhoging van de kwaliteit van business analyse in de organisatie.

Profiel

• Je interpreteert de business analyse op een correcte manier en je maakt je de bestaande ICT-architectuur eigen;
• Je maakt functionele ontwerpen en functionele specificaties vanuit complexe vraagstukken en linkt deze aan bestaande ICT-architectuur;
• Je bereidt de analyses inhoudelijk voor, je plant en organiseert de werkgroepen en analyses hiervoor;
• Je werkt user stories en features uit;
• Je neemt een actieve rol op in het beheer van de backlog refinements.
• Je signaleert risico's en knelpunten en bespreekt deze met de business analist en/of product owner;
• Je ben het eerste aanspreekpunt voor het ontwikkelteam en verduidelijkt waar nodig.
• Je bewaakt de technische doorvertaling van het functioneel ontwerp in het concrete ICT-project, en van de fit tussen oplossing en behoeften;
• Je volgt de problemen op die tijdens de softwareontwikkelingsfase worden aangehaald;
• Je ondersteunt de uitwerking van de teststrategie en geeft input voor de testscenario's; je test de opgeleverde functionaliteiten;
• Je evalueert regelmatig de toepassing van functionele designs in de praktijk en stuurt bij waar nodig;
• Je geeft gegrond en onderbouwd advies over de bestaande behoeften, mogelijke blinde vlekken en verbeteringsmogelijkheden;
• Je maakt deel uit van het projectteam en ondersteunt het projectteam om de sprints te behalen;
• Je neemt zelf initiatieven om de samenwerking in het projectteam te optimaliseren en zo de sprint te behalen;
• Je ondersteunt de collega functioneel analisten in je projectteam:
• Je bent het aanspreekspreekpunt binnen het agentschap m.b.t. functionele specificaties;
• Je detecteert interacties met andere projecten en neemt initiatief om deze interacties met de andere projectteams te bespreken
• Je geeft -samen met de product owner- mee richting in de visie, de toekomst en het ontwikkeltraject van het product.
• Je bouwt mee aan een gedragen aanpak naar procesmethodologie, procesanalyse, tooling, documentatie en archivering van functionele analyses. Je zorgt dat deze verankert wordt in het agentschap.
• Je levert een actieve bijdrage aan de veranderingen noodzakelijk voor de verdere professionalisering en verhoging van de kwaliteit van functionele analyse in de organisatie
 

 

Snel een freelance job op maat van jouw profiel en voorkeuren?

Onze consultants begrijpen wat je wil en doet. Meld je aan en wij selecteren freelance projecten voor jou!

Madison
Frankrijklei 156
2000 Antwerpen
Belgium
Vind ons ook op