JobsIT Freelance


Scroll door naar onze freelance jobs voor software developers, data analysten en IT management profielen.

Meer weten over onze freelance afdeling?

Terug

Freelance Data Protection Officer

Data Officer ontwikkelaar bij de Vlaamse Overheid.

Locatie

Brussel

Start vanaf

Mei 2022

Min. duur

Minimum 6 maanden met optie tot verlenging!

Thuiswerk

3-4 dagen

Technologieën

AVG
GBA

Project

Onze klant is actief op zes domeinen: lokaal bestuur, Vlaams stedenbeleid, integratie en
inburgering, beleid Vlaamse Rand, beleid Brussel, gelijke kansen. Het agentschap is ook bevoegd voor de organisatie van de lokale verkiezingen in Vlaanderen.
De werklast bedraagt gemiddeld 2 dagen per week. Voorzien maximum totaal: 100 dagen per jaar. Alleen effectief
gepresteerde uren worden in rekening gebracht. Tweermaal verlengbaar voor een periode van één jaar.
De functionaris voor gegevensbescherming wordt aangewezen op grond van zijn professionele kwaliteiten en, in het
bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en zijn
vermogen de in artikel 39 AVG bedoelde taken te vervullen.

Profiel

- Mogelijk maken / begeleiden van/bij het opstellen van nieuwe en optimaliseren van bestaande businessprocessen
- Vertrouwelijk werken, sterke communicatievaardigheden, klantgericht
- Ontwikkelen en opvolgen van visie, organisatie - bedrijfsstrategie en roadmap, binnen de geïdentificeerde
bedrijfsdoelstellingen
- In staat zijn om ter zake kennis over te dragen

Snel een freelance job op maat van jouw profiel en voorkeuren?

Onze consultants begrijpen wat je wil en doet. Meld je aan en wij selecteren freelance projecten voor jou!

Madison
Frankrijklei 156
2000 Antwerpen
Belgium
Vind ons ook op