JobsIT Freelance


Scroll door naar onze freelance jobs voor software developers, data analysten en IT management profielen.

Meer weten over onze freelance afdeling?

Terug

Freelance Business Analist - Brussel

Uitkijkend naar een nieuw project als Business analist?

Locatie

Brussel

Start vanaf

April 2022

Min. duur

Minimum 12 maanden met optie tot verlenging!

Thuiswerk

3-4 dagen

Technologieën

.NET
Kardex / Slim 4

Project

Als business analist expert breng je de behoeften, de werking en de knelpunten van de business in kaart voor complexe opdrachten. Je doet dit door middel van procesanalyse en vertrekkende vanuit een business case. Je vertaalt de business behoeften naar concrete oplossingsvoorstellen en specificaties. Je hanteert hierbij best practices voor business analyse in combinatie met een pragmatische aanpak zodat je snel tot bruikbare resultaten komt.
Je vormt de brug tussen de business en IT en de basis voor het uitwerken van (ICT) oplossingen.

Je vormt een pro-actieve tandem met de product owner door het delen van inzichten in functie van de langetermijndoelstellingen

In deze functie ben je verantwoordelijk voor een gedragen aanpak naar procesmethodologie, procesanalyse, tooling, documentatie en archivering van procesdocumentatie. Je zorgt dat deze verankerd wordt in het agentschap en je ondersteunt hierin de junior en medior business analisten. Je levert verder een actieve bijdrage aan de veranderingen noodzakelijk voor de verdere professionalisering en verhoging van de kwaliteit van business analyse in de organisatie.

Profiel

Belangrijkste verantwoordelijkheden
• Je voert complexere stakeholderanalyses, behoeftenanalyses en procesanalyses, dataanalyses uit i.h.k.v. business case oefeningen, doorontwikkelings- of innovatieprojecten;
• Je analyseert complexe vraagstukken vanuit verschillende stakholderperspectieven;
• Je faciliteert business werkgroepen en consolideert de resultaten in een concrete oplossing en alternatieven voor alle stakeholders;
• Je stelt verschillende projectscenario’s, met kosten/baten, aandachtspunten en risico’s op;
• Je presenteert de resultaten aan diverse stakeholdergroepen;
• Je houdt de documentatie up-to-date;
• Je ondersteunt de programmawerking in de opbouw en verbetering van het proces omtrent de opmaak van business cases en business analyses.
• Je bent het aanspreekspreekpunt binnen het agentschap m.b.t. deze processen.
• Je geeft gegrond en onderbouwd advies over de bestaande behoeften, mogelijke blinde vlekken en verbeteringsmogelijkheden;
• Je geeft -samen met de product owner- mee richting in de visie, de toekomst en het ontwikkeltraject van het product.
• Je bouwt mee aan een gedragen aanpak naar procesmethodologie, procesanalyse, tooling, documentatie en archivering van procesdocumentatie. Je zorgt dat deze verankert wordt in het agentschap.
• Je levert een actieve bijdrage aan de veranderingen noodzakelijk voor de verdere professionalisering en verhoging van de kwaliteit van business analyse in de organisatie
Voorbeeldtaken
• Capteren van de behoeften van de klant en mappen op de bestaande MBPWP-toepassingen
• Transformeren van de requirements van de klant naar backlog items
• Organiseren van het ontwikkeltraject in samenwerking met producteigenaar(s) en scrum team in functie van ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en klantenbehoeften.
• Inhoudelijke analyse en vertaling van informatie op maat van de gebruiker van het loket
• Workshops met verschillende overheidsdiensten betreffende beschikbare data en content
• Uittekenen van To Be processen rond nieuwe aansluitingen
• Uitvoeren van To Be informatie analyses voor nieuwe MBPWP-klanten

Deliverables
• Business documenten (inclusief domain model, informatiemodel, business rules en dataflows)
• Usecases voor de functionele teams ikv aansluitingen
• Beschrijvende documentatie

Snel een freelance job op maat van jouw profiel en voorkeuren?

Onze consultants begrijpen wat je wil en doet. Meld je aan en wij selecteren freelance projecten voor jou!

Madison
Frankrijklei 156
2000 Antwerpen
Belgium
Vind ons ook op