Blog IT en Engineering nieuws & updates


Maandelijks plaatsen we hier onze inzichten in recruitment, IT & Engineering.

Balanceren tussen wat leeft en wie wij zijn als IT & Engineering recruitmentkantoor

2020/08/12

“Spaghetti-tegen-de-muur-gooien” doen we niet aan mee

Terug

Als aanwervingspartner voor IT- en engineering-omgevingen kan je moeilijk ontsnappen aan de invloedssfeer van de Angelsaksische variant van recruitment, waar het veel van haar typische sales-eigenschappen (pushy, indiscreet, …) heeft verworven. Ook wel eens de  “spaghetti-tegen-de-muur-gooien” variant genoemd.

 

Het is niet meteen onze cup of tea, maar helaas werkt het, én het is alomtegenwoordig, ook in Vlaanderen. Deze manier van rekruteren volledig veroordelen, doen we zeker niet, gezien er waardevolle verkooptechnieken inzitten. Het is echter niet te vereenzelvigen met wie we zijn als kantoor. Je vindt ons dan ook bewust in het zachtere, meer kwalitatieve gebied van het sales-spectrum, zonder het commerciële uit het oog te verliezen

De oververtegenwoordiging van hard sales rekruteringskantoren laat duidelijk zijn sporen na bij werkgevers en werknemers/werkzoekenden en hun wantrouwige attitude ten opzichte van rekrutering. Het is dit paradigma dat wij elke dag doorprikken, door vast te houden aan onze principes. Vaak betekent dat ook niet akkoord te gaan met defensiemechanismen van wantrouwige bedrijven.

 

Zo is er bijvoorbeeld het (voor ons) paradoxale fenomeen dat bedrijven vaak pas een samenwerking willen overwegen, na het zien van een “gemiddeld” profiel. Een profiel dat naar onze normen goed genoeg is om op te sturen en ze een idee geeft van de standaardkwaliteit van een kandidaat. Om een aaneensluiting van redenen doen wij dit niet

Er is de logische reden dat kandidaten er niet zijn om zomaar op te sturen (Lees: verboden door GDPR). Daarvoor is altijd overleg en toestemming nodig met die kandidaat. Meer nog, dat overleg met een kandidaat behandelt voornamelijk onze argumenten waarom die kandidaat geschikt is voor een bepaalde rol en organisatie.

 

Om dat gesprek optimaal te kunnen voeren, eisen wij van onszelf dat wij ten minste één keer op gesprek zijn geweest bij een potentiële klant (on-site of digitaal).  Op die manier absorberen wij de werking, team, sfeer, locatie, … Kortom, hun identiteit en technische noden. Die informatie gebruiken wij om interessante kandidaten te zoeken, maar vooral om die kandidaten in te lichten. En dus zijn we weer bij af.

Het is een voorbeeld van één van de vele muren die werkgevers hebben opgetrokken, om zich te behoeden. Ironisch genoeg is het tijdens deze “impasse” dat wij trachten bedrijven te overtuigen om ons uit te nodigen, en waar goede sales skills dan weer van pas komen. 

 

Zo balanceren wij elke dag op een grens van tegengestelden, die wij elke dag een klein beetje opschuiven

Als rekruteringskantoor specialiseren wij ons in IT (Software developement, IT Management en IT Anaytical), Production & Maintenance Engineering & Technicians, als reactie op onze eigen frustraties over de manier van communiceren met programmeurs en ingenieurs. Door onze specialisatie begrijpen wij de IT- en ingenieursmarkt en presenteren we enkel relevante opportuniteiten/profielen om kandidaten en bedrijven duurzaam met elkaar te verbinden.