Data analyst
IT Analytical

IT Analytical: Wegwijs in Data Profielen

Binnen IT spelen analytische profielen een cruciale rol bij het omzetten van data in waardevolle inzichten voor bedrijven. Van het begrijpen van bedrijfsbehoeften tot het creëren van voorspellende modellen: datagedreven besluitvorming is niet meer weg te denken in het bedrijfsleven. Maar wat houden al die verschillende rollen nu juist in? We geven je graag een handig overzicht.

Onze analytische markt bevat volgende profielen:

Business Analist

Een Business Analist is iemand die fungeert als schakel tussen de business requirements (noden van opdrachtgever) en de mogelijke oplossing (development team). Een business analist is verantwoordelijk voor het analyseren van de behoeften en processen van een bedrijf, en het ontwikkelen van oplossingen om de bedrijfsdoelen te bereiken.

Ze werken vaak samen met andere afdelingen binnen het bedrijf en met externe stakeholders om informatie te verzamelen, te evalueren en te presenteren aan het management. De business analist zal ook bepalen welke veranderingen nodig zijn om het bedrijf te verbeteren en zal plannen en projecten leiden om die veranderingen te implementeren.

Dit kan bijvoorbeeld het implementeren van nieuwe technologieën, het optimaliseren van zakelijke processen, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten om aan de behoeften van de klant te voldoen. Ze zijn ook vaak betrokken bij het opstellen van business cases en het presenteren van aanbevelingen aan beslissingsmakers.

Functioneel Analist

Een Functioneel Analist fungeert net zoals een Business Analist als brug tussen de organisatie en de stakeholders. Het grote verschil tussen beide rollen ligt vooral in de technische kennis. Een Functioneel Analist komt vaak uit een software development achtergrond en gaat ook de meer technische aspecten met het ontwikkelingsteam bespreken. Wat is er technisch mogelijk in de noden van de stakeholders?

De Functioneel Analist gaat nauwer samenwerken met het ontwikkelingsteam dan de Business Analist en zit ook doorheen heel de oplevering van het product met hen samen om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van het gevraagde product te bespreken.

Product Owner

De Product Owner is eigenaar van een product of service. Samen met de developers en de Scrum Master is de Product Owner verantwoordelijk voor het opleveren van nieuwe, werkende producten, functionaliteiten en services. De Product Owner heeft de belangrijke taak om alle werkzaamheden die aan dit product of deze service moeten gebeuren te prioriteren. Samen met alle stakeholders bepaalt de Product Owner wat echt belangrijk is.

Hoe leveren we zo veel mogelijk toegevoegde waarde voor onze klanten en voor onze organisatie, in zo kort mogelijke tijd? De Product Owner staat heel de tijd in contact met stakeholders en houdt goed in de gaten welke ontwikkelingen belangrijk zijn voor het product. Het ontwikkelen van een product visie en roadmap hoort bij de taken van de Product Owner.

Verder staat de Product Owner natuurlijk dicht bij de developers van het team, om uit te leggen wat de nieuwe eisen en wensen betekenen en om samen te bepalen in welke volgorde de items ontwikkeld worden en hoe de prioriteiten liggen.

data analist

Data Analist

Een Data Analist is iemand die binnen een bedrijf of instelling data (gegevens) verwerkt tot informatie. Er is een wezenlijk verschil tussen data en informatie. We hebben het over data als het gaat om een grote stroom gegevens die nog niet door mensen geïnterpreteerd of begrepen kan worden. Daarvoor moeten deze gegevens eerst worden verwerkt tot informatie.

Data Analisten houden zich bezig met het verzamelen en controleren van gegevens om deze te verwerken tot informatie. Deze informatie wordt vervolgens geanalyseerd, gevisualiseerd en omgezet in kennis. De verkregen kennis kan weer door het bedrijf in de besluitvorming worden gebruikt om de juiste keuzes te maken en een strategie te bepalen.

Data Engineer

Een Data Engineer is verantwoordelijk voor het bouwen en onderhouden van de infrastructuur die nodig is om grote hoeveelheden data (Big Data) op te slaan, te verwerken en te analyseren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ze ETL-pijplijnen (Extract, Transform, Load) bouwen, datawarehouses opzetten of real-time dataverwerkingssystemen opzetten om gegevens te verwerken en beschikbaar te maken voor andere teams.

Een Data Engineer werkt vaak samen met Data Scientists en andere professionals om ervoor te zorgen dat de gegevens die ze verzamelen, opslaan en verwerken geschikt zijn voor het oplossen van zakelijke problemen en het nemen van data-gedreven beslissingen.

‘Big’ data staat voor de enorme hoeveelheid aan gegevens waarmee een bedrijf of organisatie dagelijks, wekelijks, maandelijks en/of jaarlijks te maken krijgt en die voor het bedrijf belangrijk zijn om mee te nemen in hun beleids- en bedrijfsplannen. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over het koopgedrag van consumenten of surfgedrag van websitebezoekers dat via cookies wordt vastgelegd. Door nieuwe en geavanceerdere technologieën, neemt de hoeveelheid data alleen maar toe.

Data Scientist

Een Data Scientist is iemand die grote hoeveelheden data verwerkt uit verschillende bronnen om deze om te zetten naar bruikbare informatie voor het management van een bedrijf. De functie lijkt op die van een data analist, met het verschil dat die zich bezighoudt met het verwerken van historische data tot informatie. De data scientist legt zich dan weer toe op het maken van voorspellingen door data te extrapoleren en modellen te bouwen.

Data scientists genereren waardevolle inzichten uit een grote hoeveelheid gestructureerde of ongestructureerde data, ook wel ‘big data’ genoemd. Dit doet de data scientist door speciale tools en software te gebruiken en algoritmes te schrijven om data te ontsluiten, structuren en te analyseren. Binnen sommige functies kan een data scientist ook betrokken zijn bij het grondig analyseren van de bedrijfsvoering om de behoeften van het bedrijf in kaart te brengen.

Business Intelligence Consultant

Een business intelligence consultant (ook wel BI consultant) is iemand die verbanden legt tussen business intelligence (informatie over onder meer klanten, concurrentie, beslissingsprocessen en marktsituaties) uit verschillende systemen. Op basis van deze verbanden adviseert de BI consultant over het organiseren van bedrijfsdata en werkprocessen binnen een organisatie.

Business Intelligence (BI) is een verzameling van methoden, processen, systemen en technologieën die gebruikt worden om gegevens te verzamelen, te integreren en te analyseren, en deze vervolgens te presenteren in een gestructureerde vorm, zodat beslissingen genomen kunnen worden en het beleid van een organisatie verbeterd kan worden.

BI kan ook slaan op het gebruik van dashboards, rapporten en visualisaties om de prestaties van een organisatie te meten en trends en patronen in de gegevens te identificeren. Dit kan helpen om de efficiëntie en het rendement te verhogen, kosten te verminderen en beter in te spelen op veranderingen in de markt.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen IT? Contacteer ons of bekijk alle openstaande vacatures.Inzichten in recruitment, IT & Engineering, maandelijks geplaatst.

Gerelateerde trends & Inzichten

IT Analytical

Freelance vs Perm: hoe staat de IT-jobmarkt ervoor in 2023?

5 minuten leestijd
Lees meer

Geïnspireerd? Ontdek al onze vacatures!

Met Madison specialiseren wij ons in recruitment voor IT'ers, Ingenieurs en Supply Chain experts, enkel en alleen in Vlaanderen.