Blog IT en Engineering nieuws & updates


Maandelijks plaatsen we hier onze inzichten in recruitment, IT & Engineering.

IP-Rechten binnen software development

2020/08/11

€2800 Netto overhouden van een €3400 brutoloon. Way to Golang? Of schuilt er een Python onder het gras?

Terug
Als IT rekruteringskantoor spotten we veel loonoptimalisatie-trends door werkgevers. Gaande van (te) hoge netto-vergoedingen en warranten, tot "hybride" firmawagens van 2,5 ton die een zegen voor het milieu zijn. De meest creatieve (en effectieve) manier is ongetwijfeld de fiscale IP-ruling. De ondernemingen die gebruik maken van deze ruling kunnen een ongekend concurrentievoordeel bieden. Men kan immers een veel hoger nettoloon uitkeren voor exact hetzelfde ‘brutoloon’.

Wat is de IP-ruling en wat zijn de mogelijke valkuilen of blinde vlekken?

Een gekend consultancybureau in België zette in 2017 de trend. Ze vroegen een fiscaal gunstige ruling aan, binnen een IT-context, bij de Federale Overheidsdienst Financiën en kregen daarvoor groen licht (hoedje af voor hun juridisch team trouwens). 

Kort samengevat komt deze regeling erop neer dat IT-personeel (Software Developers e.a.) de intellectuele eigendoms- en auteursrechten die verbonden zijn aan het “schrijven” van code, via hun arbeidsovereenkomst overdragen aan de onderneming (de werkgever). In ruil daarvoor kwalificeert de onderneming deze overdracht als roerende inkomsten die onderworpen zijn aan een véél lager belastingtarief (roerende voorheffing van 15%) t.o.v. het klassieke loon. Software ontwikkelaars ontvangen daarom voor exact hetzelfde ‘brutoloon’, een nettoloon dat vaak 200 tot 400 euro hoger ligt dan wanneer men de IP-rechten niet contractueel overdraagt.

Erg interessant dus voor zowel de werknemer als werkgever! 

Maar waar schuilt nu juist de Python onder het gras? En waarom maakt niet elke onderneming die IT’ers, en specifieker Software Developers, in dienst heeft, gebruik van deze ruling? We merken vier redenen op.

Vier oorzaken waarom niet alle bedrijven IP-Rechten transfereren

Ten eerste vallen veel werkgevers nog steeds uit de lucht, wanneer we ze er over aanspreken.  Maar ook developers zijn onvoldoende geïnformeerd. ‘Ik schrijf toch geen boeken?!’, is een vaak aangehaalde opmerking. Maar zo wordt het dus wel geïnterpreteerd. Het toepassingsgebied van de Auteurswet is ruimer dan men denkt. Ook software developers zijn auteurs. Hun (bron)code kwalificeert men als werk van letterkunde. 

Verder zien we dat HR-diensten het vaak te druk hebben om het vrij complexe dossier op te starten en op te stellen. Ze moeten immers alle arbeidsovereenkomsten herzien. Bovendien kan zo’n regeling voor wrevel zorgen bij IT’ers met de “verkeerde functie-titel”. Ook zij willen natuurlijk aanspraak maken op die fiscaal gunstige regeling, net als hun “schrijvende” collega’s. Verder weten we dat veel bedrijven de voordelen van de IP-ruling niet implementeren omdat de auteursrechten contractueel al gratis werden overgedragen. Om geen slapende honden wakker te maken, beginnen ze er dus gewoonweg niet aan.

Ten derde is er de tijdsfactor. De IP-ruling is momenteel slechts geldig voor vijf jaar. Wat gebeurt er indien de ruling niet wordt verlengd en men er na enkele jaren terug afscheid van moet nemen. Hoe zullen werknemers dit opnemen? Hoe zal men dit compenseren?

Tot slot misschien de belangrijkste reden: voorzichtigheid. Loonoptimalisatie via ingrepen als deze wordt vaak als clandestien beschouwd, of op zijn minst schimmig. Veel ondernemingen zijn al wat blij dat ze een onkostenvergoeding kunnen aanbieden die de carwash dekt. Een speciale constructie die auteursrechten kwalificeert als roerende inkomsten, voelt voor sommige ondernemingen dus aan als gesjoemel.

Toch informeren we onze klanten steeds over deze piste en adviseren we hen om het althans te exploreren. Het geeft in de beslissingsfase vandaag vaak de doorslag of een programmeur tekent/vertrekt of niet. Wanneer er geen sterke inhoudelijke verschillen zijn, is dat niet onlogisch. Als werkgever ben je tegen zo’n concullega meestal een vogel voor de kat. Probeer maar eens 300 euro nettoloon te compenseren, zonder compensatie voor intellectuele eigendomsrechten.

Een nettoloon is belangrijk, maar niet alles

Als developer mag men zich niet blind staren op wat netto op je rekening komt. Zorg er ook voor dat je brutoloon de nodige ademruimte krijgt om te groeien. Brutoloon zorgt bijvoorbeeld voor het opbouwen van je pensioen en is de referentie wanneer je langdurig ziek valt. Op het deel IP-rechten bouwt men die voordelen evenwel niet op. 

Daarnaast gebruiken veel project-based ondernemingen IP-rechten om hun programmeurs te overtuigen bij hen te blijven, om hun (ook technologisch minder interessante) projecten te blijven uitvoeren. Dat lukt uiteraard vaak, maar toch leren cijfers ons dat 60% van de Belgische programmeurs de voorbije twee jaar van job is veranderd, vooral om inhoudelijke redenen. Voor software developers is gebrek aan technische groei één van de belangrijkste argumenten om te switchen. 

Blijven voor het geld is trouwens gevaarlijk. Wanneer je nettoloon zich na vijf jaar op een senior niveau bevindt, maar je competenties op een junior/medior niveau, zal je sowieso veel moeten inleveren bij een carrièreswitch naar een technologisch interessanter bedrijf, met of zonder overdracht van IP-Rechten. De IT wereld evolueert immers elke dag. Technologisch achterop hinken als software developer is nefast voor je vooruitgang.

IP-Ruling een goede zaak, als het gebruikt wordt door iedereen!

Heeft IP-Ruling een toekomst? Voorlopig wel. België stimuleert, meer dan andere landen, de creatie van nieuwe software. Bovendien moeten zij die creatief werk leveren de vruchten kunnen plukken van hun geleverde diensten. De zwakkere partijen moeten beschermd worden en daarvoor is deze IP-ruling een positieve evolutie. Het is wel opletten voor een David vs Goliath verhaal. Indien enkel de grotere financieel sterkere ondernemingen er gebruik van maken, zal de IP-ruling volledig haar doel -zwakkere partijen beschermen- missen en is het middel erger dan de kwaal.

De juridische en fiscale onzekerheid over een heel aantal aspecten ervan (sociale zekerheid, vijfjarentermijn, belastingverhogingen, ...), dwingen bedrijven ertoe om zeker op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Denk ook aan het arrest van het Hof van Cassatie van 15/09/2014 waar het deel loon afkomstig uit IP-Rechten toch wordt gekwalificeerd als onderdeel van het brutoloon.

We volgen de evoluties en de praktijken sowieso op de voet, maar bij deze ben je alvast geïnformeerd.

Maakt jouw onderneming al gebruik van deze IP-ruling? Zie jij nog valkuilen?

Meer info nodig? Contacteer ons! We lichten het graag voor je toe.

Wie is Madison IT Recruitment?

Madison IT Recruitment selecteert relevante in-house IT-opportuniteiten, uitsluitend voor software developers, BI/BA- en leidinggevende IT-profielen in Vlaanderen. Onze jarenlange specialisatie, per domein en regio, is ons fundament en creëert de ruimte om diepgaande, vertrouwelijke gesprekken aan te gaan met kandidaten en bedrijven met specifieke technische en persoonlijke eisen, waardoor we opportuniteiten kunnen voorstellen die op alle vlakken (inhoudelijk, praktisch en financieel) overlappen en we een lange termijn samenwerking kunnen garanderen.