Ontwerp zonder titel 4
Sales

Het Belgisch mobiliteitsbudget in 2024 : flexibiliteit en duurzaamheid voor werkgever en werknemer.

Het mobiliteitsbudget in België transformeerde in 2024. Deze vernieuwde regeling biedt werkgevers en werknemers een flexibel, duurzaam en fiscaal voordelig alternatief voor de traditionele bedrijfswagen.

In dit artikel duiken we in de essentie van het mobiliteitsbudget, de wijzigingen in 2024, en hoe dit alles de nettolonen en het dagelijkse leven van werknemers beïnvloedt. Onderstaande geldt trouwens ook voor mensen die 51% thuiswerken!

Wat houdt het mobiliteitsbudget 2024 in?

Het mobiliteitsbudget, vastgesteld tussen minimum €3.055 en maximum €16.293, afhankelijk van het brutoloon, is een door de werkgever toegekend bedrag voor werknemers als alternatief voor hun bedrijfswagen. Werknemers kunnen dit budget besteden aan:

Pijler 1: Een milieuvriendelijke bedrijfswagen, die voldoet aan strenge milieunormen.

Pijler 2: Duurzame vervoersopties zoals openbaar vervoer, fietsen, en carpooling.

Pijler 3: Cash uitkering van het niet-besteed budget aan het eind van het jaar, na aftrek van een bijzondere bijdrage van 38,07%.

Aanpassingen mobiliteitsbudget in 2024

De updates brengen meer precisie in de budgetberekening, met een keuze tussen werkelijke kosten en forfaitaire waarden. Dit maakt het budget flexibeler voor zowel werkgevers als werknemers en legt de nadruk op duurzamere mobiliteitskeuzes.

Berekening van het Mobiliteitsbudget

Werkelijke kosten: Dit omvat alle kosten gerelateerd aan de bedrijfswagen, zoals lease- of financieringskosten, brandstof, onderhoud, verzekeringen, en belastingen.

Voorbeeld berekening via werkelijke kosten:

Stel dat een werknemer besluit af te zien van zijn bedrijfswagen met een totale jaarlijkse kost (Total Cost of Ownership - TCO) van €12.000. Deze kosten bestaan uit €6.000 aan leasekosten, €2.000 aan brandstof, €1.500 aan onderhoud en reparaties, €1.500 aan verzekeringen, en €1.000 aan belastingen en taksen. Het mobiliteitsbudget op basis van werkelijke kosten zou dan €12.000 bedragen.

Forfaitaire waarden: Maakt gebruik van vaste bedragen of percentages om het budget te schatten, waardoor administratieve lasten verminderen.

Er zijn twee forfaitaire formules beschikbaar:

 • Forfaitaire formule voor de leasekosten van de wagen: Dit kan een vast bedrag per maand zijn dat als representatief wordt beschouwd voor de leasekosten van een gemiddelde bedrijfswagen.

 • Forfaitaire formule voor brandstofkosten: Een vast bedrag per kilometer, gebaseerd op gemiddelde brandstofkosten, dat wordt vermenigvuldigd met een geschat aantal kilometers.

Voorbeeld berekening via forfaitaire kosten:

Stel dat een werkgever een forfaitair bedrag van €500 per maand gebruikt voor de leasekosten van een bedrijfswagen en €0,20 per kilometer voor brandstofkosten, met een geschatte 20.000 kilometer per jaar. Het mobiliteitsbudget zou dan berekend worden als €500 x 12 maanden = €6.000 voor leasekosten, plus 20.000 km x €0,20 = €4.000 voor brandstof, voor een totaal van €10.000 als forfaitair mobiliteitsbudget.

Werkgevers kunnen kiezen tussen deze methoden voor het berekenen van het mobiliteitsbudget, zodat het flexibeler, nauwkeuriger of eenvoudiger wordt.

Flexibiliteit en keuzevrijheid

De vernieuwde regeling in 2024 maakt het mobiliteitsbudget flexibeler door:

 • Meer opties binnen de pijlers: Werknemers hebben een breed scala aan keuzes om hun mobiliteitsbudget te besteden, wat bijdraagt aan een persoonlijk en flexibel mobiliteitsplan.

 • Aanpassing aan persoonlijke behoeften: De mogelijkheid om het budget over verschillende pijlers te verdelen, biedt werknemers de vrijheid om een mix van mobiliteitsopties te kiezen die bij hun leven passen.

 • Dynamische aanpassing: Het mobiliteitsbudget kan jaarlijks worden herzien en aangepast, wat werkgevers en werknemers de mogelijkheid biedt om in te spelen op nieuwe mobiliteitsbehoeften of -voorkeuren. Dit dynamisch karakter staat in contrast met de vaak statische aard van traditionele bedrijfswagenregelingen, waarbij werknemers voor langere tijd aan specifieke voertuigen of voorwaarden zijn gebonden.

 • Administratieve vereenvoudiging: Hoewel de regelgeving meerdere opties en keuzes introduceert, gaat dit gepaard met administratieve vereenvoudiging. Door duidelijke richtlijnen en forfaitaire berekeningsmethoden kunnen werkgevers het mobiliteitsbudget efficiënter beheren, wat de administratieve last vermindert.

 • Fiscale voordelen: De regeling moedigt milieuvriendelijkere en duurzamere mobiliteitskeuzes aan door voordelige fiscale behandeling.

Het mobiliteitsbudget gebruiken voor hypotheekaflossingen.

Onder bepaalde voorwaarden kan het mobiliteitsbudget ook worden ingezet voor hypotheekaflossingen van een woning dicht bij de werkplek. Die voorwaarden zijn voornamelijk:

 • Nabijheid van de werkplek: De woning waarvoor de hypotheek geldt, moet zich in de nabijheid van de werkplek bevinden (binnen straal van 10 km). Dit is bedoeld om de afstand tussen woning en werk te verkleinen, waardoor de afhankelijkheid van de auto voor het woon-werkverkeer wordt verminderd.

 • Duurzame mobiliteit: De investering in huisvesting nabij de werkplek moet bijdragen aan een duurzamer mobiliteitsgedrag. Dit betekent dat het makkelijker moet worden om voor duurzame vervoersopties te kiezen, zoals wandelen, fietsen of het gebruik van openbaar vervoer.

 • Voorwaarden en limieten: Er kunnen specifieke voorwaarden en limieten van toepassing zijn op het bedrag dat naar de hypotheekaflossing kan gaan. Deze regels kunnen variëren afhankelijk van de precieze invulling van de regelgeving en eventuele bedrijfsspecifieke beleidslijnen. Kijk dit dus goed na!

Voorbeeld mobiliteitsbudget: Het mobiliteitsbudget in concrete cijfers.

Stel, een werknemer kiest voor een elektrische fiets onder pijler 2, met een aankoopprijs van €2.500. Dit bedrag, minus de btw (indien van toepassing), wordt afgetrokken van het totale mobiliteitsbudget van de werknemer (Vb. €10.000).

Als de werknemer aan het einde van het jaar nog een saldo over heeft, kan dit worden uitbetaald in cash, met de aftrek van de 38,07% werknemersbijdrage ( = €4.913,53), wat ook bijdraagt aan sociale rechten zoals pensioen.

Het budget dat een werknemer het volgende jaar ontvangt, is niet direct beïnvloed door de aanschaf van de fiets in het voorgaande jaar. De werknemer kan dan het budget voor andere doeleinden binnen de drie pijlers gebruiken:

 • Aanvullende mobiliteitsopties: De werknemer kan besluiten andere vormen van duurzame mobiliteit te verkennen, zoals een abonnement op openbaar vervoer, carpooling, of zelfs de huur van een elektrische auto voor langere afstanden.

 • Onderhoud en accessoires: Het budget kan ook worden gebruikt voor het onderhoud van de aangeschafte fiets, of voor de aankoop van accessoires zoals een helm, slot, of fietskleding, mits deze uitgaven binnen de toegestane opties van het mobiliteitsbudget vallen.

 • Sparen voor cash uitkering: Als de werknemer besluit geen verdere uitgaven te doen binnen het mobiliteitsbudget, kan het overgebleven bedrag aan het einde van het jaar in cash worden uitgekeerd, na aftrek van de bijzondere werknemersbijdrage van 38,07%.

Conclusie

Het mobiliteitsbudget in 2024 biedt een uitgebreide, flexibele en duurzame mobiliteitsoplossing die aansluit bij de hedendaagse behoeften van werknemers. Het stimuleert niet alleen groenere mobiliteitskeuzes, maar biedt ook financiële voordelen en draagt bij aan een betere levenskwaliteit. Dit alles maakt het mobiliteitsbudget een aantrekkelijke optie voor zowel werkgevers als werknemers in België.

Inzichten in recruitment, IT & Engineering, maandelijks geplaatst.

Gerelateerde trends & Inzichten

Sales

De effectiviteit van interne referenties

3 minuten leestijd
Lees meer
Sales

Een vreemd paradox: inefficiënte sollicitatieprocessen om schaars talent aan te werven.

5 minuten leestijd
Lees meer
Sales

Madison is genomineerd voor Trends Gazellen 2024!

1 minuut leestijd
Lees meer
Sales

De Synergie van AI en Menselijkheid in Recruitment.

4 minuten leestijd
Lees meer

Geïnspireerd? Ontdek al onze vacatures!

Met Madison specialiseren wij ons in recruitment voor IT'ers, Ingenieurs en Supply Chain experts, enkel en alleen in Vlaanderen.

Senior Pre-sales engineer (beveiliging)
Sales inHouse Diegem

We zoeken een Senior Presales Engineer voor een speler actief in de beveiligingssector met sterke technische en commerciële vaardigheden om hun sales team te ondersteunen bij het identificeren en beantwoorden van commerciële kansen. Deze rol fungeert als een verbindingspunt tussen diverse interne afdelingen en klanten van deze onderneming waaronder Operations, Sales, Finance en Service Management. Taken: Samenwerken met klanten om hun technische behoeften te begrijpen en o…

Lees meer
Sales Advisor Landbouw (Groenteteelt)
Sales inHouse Sint-Gillis-Waas

Als Account Manager - Teeltadviseur werk je samen met het Sales team om de commerciële activiteiten in regio Waasland te leiden: Je beheert en ontwikkelt bestaande klantrelaties (account management).Je breidt het klantenbestand in de regio uit door actieve prospectie.Als ambassadeur van ons bedrijf adviseer je klanten om duurzame en rendabele teeltoplossingen te realiseren.Je communiceert effectief en constructief met collega's in back-office, chau…

Lees meer
Sales Export Manager (Vlees)
Sales inHouse Temse

Voor onze klant, een bedrijf met meer dan 50 jaar ervaring binnen het vlees, ben ik op zoek naar een Sales Export Manager voor hun nieuwe business unit gericht op Europa en Azië. Met ondersteuning van ervaren collega's ga je voorop in het uitbreiden van onze wereldwijde aanwezigheid. Jouw Taken: Strategische Businessontwikkeling: Identificeer en benader potentiële partners en belangrijke accounts om exportgroei te stimuleren.…

Lees meer